جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ژنراتور

ساخت نخستین نمونه بومی‌سازی‌ شده ژنراتور اصلی- کمکی AR10-CA5 مورد استفاده در لوکوموتیو
ساخت سالانه بیش از 80 دستگاه ژنراتور کمکی 18KW

مطالب مرتبط