جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تست و پایش وضعیت

بالانس دینامیکی

توربوژنراتور شاهرود با هدف ارتقا کیفیت خدمات و هدفگذاری برای رقابت با محصولات مشابه خارجی، تست، پایش وضعیت و عیب‌یابی را جزء برنامه کاری اساسی و مستمرخود قرار داده است. در این راستا، انجام انواع تست‌های الکتریکال و مکانیکال اعم از روتین تست ، تایپ تست و تست‌های خاص با بکارگیری تجهیزات آزمایشگاهی مجهز و کالیبره‌شده و بر اساس دستورالعمل‌های منطبق با استانداردهای بین‌المللی به شرح ذیل انجام می‌گیرد :

بالانس

  • بالانس قطعات دوار ماشین‌های الکتریکی
  • اندازه‌گیری انواع تلورانس لنگی (Runout Tolerance) شعاعی و محوری

تست و پایش وضعیت

  • انجام تست‌های اولیه به منظور عیب‌یابی دستگاه یا قطعه
  • انجام تست‌های نهایی به منظور تایید خدمات انجام‌گرفته و صحت عملکرد دستگاه یا قطعه
  • کنترل کیفیت مرحله به مرحله کلیه فرآیندهای اجرایی به منظور پایش وضعیت حین کار
  • کنترل کیفی و ارزیابی اقلام و مواد اولیه تهیه شده توسط Tg یا کارفرما مطابق با ITP
  • تست و پایش وضعیت در محل کارفرما

صدور تاییدیه مشخصات

  • ارائه نتایج تست‌ها بصورت تایید شده و در قالب تست‌شیت
  • صحت‌سنجی مشخصات فنی فابریک با انجام تست‌های تخصصی و صدور تاییدیه در قالب پلاک