جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ترانسفورماتور

اتوترانس صنعتی

ترانس

از دیگر قابلیت‌های مجموعه دانش بنیان و توانمند TG در زمینه خدمت‌رسانی به صنعت برق و سایر صنایع بازسازی، طراحی و ساخت، تست و عیب‌یابی انواع ترانسفورماتور‌ها بدون محدودیت در گستره توان چند MVA تا 20MVA و ولتاژ نامی 220V  تا  33000V به شرح ذیل می‌باشد:

اتوترانسفورماتورها

توربوژنراتور شاهرود با “ثبت طرح اتوترانسفورماتور 6KV” قابلیت‌های انحصاری خود را در زمینه طراحی و ساخت انواع اتوترانسفورماتورهای مورد استفاده در تست، اندازه‌گیری و استارت ماشین‌های الکتریکی به اثبات رسانیده است.

ترانسفورماتورهای توزیع

روغنی کنسرواتوری

روغنی هرمیتیک

خشک رزینی

ترانسفورماتورهای خاص

انواع ترانسهای جریان

 

راکتورها

به عنوان فیلتر در صنایع فولادی

به عنوان محدود کننده جریان

راه انداز ها

صافی سازی خروجی

راکتور با کاربردهای خاص

ترانسفورماتورهای توزیع

ترانس های خاص

ترانسفورماتورهای توزیع

روغنی کنسرواتوری

روغنی هرمیتیک

خشک رزینی

ترانسفورماتورهای خاص

انواع ترانسهای جریان