جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ساخت بزرگترین موتور DC در خاورمیانه

بزرگترین موتور DC ساخته شده در خاورمیانه

استفاده از روش ساخت دو کپه در استاتور به منظور سهولت در نصب و جابجایی

 

 

5000 HP
700 Voltage(V)
5580 Current(A)
165-465 RPM
2440 mm Arm. DIA.
Bidirectional
26000 Weight(kg)

 

 

 

 

مطالب مرتبط