جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ساخت بزرگترین الکتروموتور HV در کشور

طراحی، شبیه سازی و ساخت بزرگترین الکتروموتور HV از نوع یاتاقان لغزشی در ایران به تعداد چندین دستگاه

تغییر طراحی کولینگ از نوع Air to Gas به Air to Air با هدف افزایش نرخ دفع حرارت و افزایش راندمان

افزایش حفاظت محفظه اسلیپ رینگ با اجرای سیستم کولینگ و فیلتراسیون بهینه شده

 

 

 

HV Slipring motor
4500 KW
Rotor Stator Voltage(V)
2850 10000
952 300 Current(A)
1488 RPM
0.92 P.F.
54 IP
666 IC
18400 Weight(kg)

 

 

مطالب مرتبط