تقدیرنامه ها

 

نام کارفرماموضوع تقدیر نامه
مدیریت تولید برق نیروگاه های استان سیستان و بلوچستانتعمیر روتور ژنراتور25 مگا واتی واحد 2-نیروگاه گازی کنارک-قرارداد شماره 94/69
شرکت مدیریت تولید برق شهید رجاپی
تعمیر اساسی الکتروموتور های 6/6KV واحد 1 نیروگاه بخارن/ت/90/39
تست های الکتریکی ژنراتور واحد 4 گازی GE-F9 و ژنراتور واحد 3 نیروگاه بخار-قرارداد ن/ت/92/48
مدیریت تولید برق نیروگاه های استان سیستان و بلوچستان
سرویس اورهال استاتور و روتور زنراتور های 25 مگا وات نیروگاه های گازی زاهدان و کنارک و چابهار
شرکت مدیریت تولید برق شهید محمد منتظری
تعمیر و بازسازی 4 دستگاهاستاتور الکتروموتورهای 200KW-250KW-3150KW-1300KW
شرکت صنایع برق و انرژی صبا-نیروگاه شهید مدحج(زرگان)
ساخت 260 عدد شینه زنراتور 32 مگا واتی
شرکت مدیریت تولید برق اصفهان
ساخت 2 عدد روتور موتور 1251KW و 5500KW نیروگاه اصفهان
شرکت مدیریت تولید برق بیستون
بازسازی استاتور دو دستگاه الکتروموتور 6KV(2MW,3.4MW)- قراردادشماره 7-95-5
شرکت مدیریت تولید برق بعثت
تعمیرات اساسی ژنراتور واحد 1 نیروگاه بعثت - قرارداد شماره 85/44
شرکت مدیریت تولید برق شازند
ساخت روتور الکتروموتور F.D.FAN واحد 2 نیروگاه شازند- قرارداد شماره 86/100/11
شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
ساخت و دمونتاژ و مونتاز شینه های ژنراتور 400MVA-20KV- قرارداد شماره 91/95
شرکت مدیریت تولید برق ری
تعمیر و اورهال روتور ژنراتور واحد 38 آ.ا.گ -قرارداد شماره 8/ب/ر/86
شرکت مدیریت تولید برق زرند
تعمیر به موقع روتور ژنراتور 37.5MVA- قرارداد شماره 85/180
شرکت مدیریت تولید برق مشهد-برق منطقه ای خراسان
عملیات مهندسی ساخت و بازسازی الکتروموتورهایAC- 2MW-175KW و آرمیچر 410KW
شرکت مدیریت تولید برق شازند
ساخت روتور 5MW نیروگاه شازند
شرکت مدیریت تولید برق ری
تقدیر نامه جهت کلیه قرارداد ها
شرکت سهامی برق منطقه ای سمنان
تعمیر 1 دستگاه ترانسفورماتور 63/11.5KV-15MVA-
شرکت مدیریت تولید برق شازند
تعمیرات اساسی و اورهال الکتروفن های الکترو پمپ 6.6KV واحد شماره 3
شرکت مدیریت تولید برق مشهد
بازسازی 2 دستگاه استاتور 12.5MW واحدهای الین
شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
سرویس و اورهال الکتروموتورهای 6KVافقی واحد 3 نیروگاه بندر عباس- قرارداد شماره 93/79
مجتمع پتروشیمی بسپاران بندر امام
بازسازی و سیم پیچی 8 دستگاه الکتروموتور
شرکت پالایش نفت لاوان
تقدیر نامه جهت کلیه قرارداد ها
شرکت پالایش نفت آبادان
تقدیر نامه جهت کلیه قرارداد ها
شرکت نفت فلات قاره ایران - منطقه بهرگان
تعمیر یک دستگاه الکتروموتور پمپ آب دریای مجتمع نفتی سروش با مشخصات 485KW-3300V
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
تعمیر و بازسازی الکتروموتور 5700KW-11KV
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
ساخت الکتروموتور 2800KW-10KV
شرکت تعاونی کهران کویر
طراحی و ساخت دستگاه جداکننده مغناطیسی
شرکت فولاد خوزستان
تعمیر الکتروموتورها و ساخت الکتروموتور DC-200HP و تعمیر 15 روزه موتور 2MW
گروه صنعتی شکفته
تامین و تعمیر الکتروموتورهای سنگین خطوط نورد و ترانس های مربوطه و مگنت پرقدرت
شرکت لاستیک پارس
تعمیر الکتروموتور 1470KW
گروه صنعتی بارز
تقدیر نامه جهت کلیه پروژه های تعمیرات و ساخت
صنایع چوب و کاغذ مازندران
ساخت و بازسازی انواع الکتروموتورهای AC,DC
صنایع چوب و کاغذ مازندران
ساخت یک دستگاه الکتروموتور DC-395KW
شرکت نورد و لوله اهواز
طراحی و ساخت الکتروموتور DC-48KW
شرکت قطار های مسافری رجاء
تقدیر نامه جهت کلیه قراردادها
نیروی کشش
بازسازی موتور های کولر لوکوموتیو های GE و نیز ساخت نمونه داخلی این موتورها برای لوکوموتیو های راه آهن ج.ا.ا
رافکو
تعمیر دینام پرس 1600تن
شرکت تام ایران خودرو
تعمیر الکتروموتورهای معمولی با توان های مختلف مربوط به جایگاه های سوخت CNG
شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی
سرویس و اورهال 19 دستگاه از الکتروموتورهای 6KV واحد 2 -قرارداد شماره 3095/1087
و سرویس و اورهال 6 دستگاه از الکتروموتورهای 6KV واحد 1 نیروگاه حرارتی سهند بناب -شماره قرارداد 3094/1125
شرکت خدمات دریایی سکان اروند (کیتو)
تعمیرات اساسی یک دستگاه ژنراتور 480KVA-440V
حفاری اسر کیش
تعمیر ترکشن موتورGE752 و ترمز برقی Elmagco
لاستیک بارز
ساخت دو دستگاه الکتروموتور 1150KW,154KW
فولاد هیربد
سرویس الکتروموتورهای DC
فولاد هرمزگان جنوب
سرویس و بازسازی موتورهای الکتریکی AC مربوط به قرارداد 107314
راه آهن جمهوری اسلامی ایران
تعمیر و بازسازی 3 دستگاه ماشین های الکتریکی طبق جدول
اداره کل کارخانجات بازسازی لکوموتیو کرج
خرید 105 قلم قطعات الکتریکال