افتخارات ما

تندیس ها

تقدیر نامه ها

گواهی نامه ها

اختراعات

ثبت طرح اتو ترانسفورماتور 6KV (شماره ثبت 115 مورخ  01/05/1377)

گواهینامه ثبت اختراع و ابتکار و ساخت سانتریفیوژ (شماره ثبت 40227500475 مورخ 07/10/1375)

طرح موتور اسلیپ رینگ (شماره ثبت 117 مورخ 01/05/1377)

طرح ساخت شین ژنراتور فشار قوی (شماره ثبت 116 مورخ 01/05/1377)

ساخت دستگاه جداکننده ذرات آهن از کائولن و سیلیس در سال 1377 و احراز رتبه اول ابتکار جامعه مخترعین و مبتکرین ایران

سایر

ساخت روتور ژنراتور 15MVA برای اولین بار در ایران

رفع عیب روتور ژنراتور 156MW  واحد GE نیروگاه منتظر قائم

سـاخت شینـه های هیدروژن خنـک 400MW نیروگـاه هـرمـزگان

طراحی و ساخت آرمیچر 5000HP برای اولین بار در خاورمیانه به سفارش مجتمع فولاد مبارکه

طراحی و ساخت اولین الکتروموتور V از نوع یاتاقان لغزشی با توان بالاتر از 2500KW در ایران به سفارش مجتمع ذوب آهن اصفهان