خدمات

خدمات » صنعت فولاد

صنعت فولاد

 
       
- بزرگترین آرمیچر DC ساخته شده در خاورمیانه
- پاسخ دینامیکی بالا در برابر تغییرات سرعت
- ظرفیت بالای کموتاسیون طی پدیده های گذرای جریان
- ظرفیت بالای دفع حرارت در برابر اضافه بار

لطفا جهت سفارش خدمات و تکمیل فرم تماس اینجا کلیک کنید.