خدمات

خدمات » ترانسفورماتورها

ترانسفورماتورها

            شركت توربوژنراتور با متكي بر سالها تجربه يكي از مراكز فعال در زمينه  ساخت انواع ترانسفورماتورهاي قدرت ميباشد. در اين شركت انواع سرويسها و تعميرات مورد نيازنيز بر روي ترانسفورماتورها صورت مي گيرد. همچنين در اين شركت ، ترانسفورماتورهاي مخصوص طبق سفارش مشتريان ، ساخته مي شوند.

 

لطفا جهت سفارش خدمات و تکمیل فرم تماس اینجا کلیک کنید.

مستندات مرتبط :

بخشي از خدمات ارائه شده به كارخانجات درواحد ترانسفورماتور، مگنت و جداكننده هاي مغناطيسي