خدمات

خدمات » تعمیروبازسازی » بالانس دینامیک

بالانس دینامیک

حل مسائل مربوط به لرزش در تجهيزات دوار بخش ديگري است كه شركت توربوژنراتور در آن سالها تجربه وتخصص اندوخته است .خدمات مربوط به بالانس ديناميك ميتواند در محل نصب و يا در كارگاه شركت توربوژنراتور صورت بگيرد. اين خدمات بابهره گيري از تكنولوژي كامپيوتري صورت گرفته و داراي تلرانس بسيارپاييني ميباشد.در نتيجه بخش عمده اي از فرسايش مكانيكي دستگاه دواركاهش يافته و عمر قطعات آن افزايش مي يابد .

لطفا جهت سفارش خدمات و تکمیل فرم تماس اینجا کلیک کنید.