اخبار
مسابقه طراحی سردرب ورودی شرکت ویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی و دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود 1397/03/29

اهداف مسابقه:

     طراحی سردرب ورودی جدید با توجه به فعالیت شرکت توربوژنراتور شاهرود که در زمینه طراحی ، ساخت و بازسازی ماشین‌های الکتریکی می باشد، به نحوی که ضمن برخورداری از زیبایی و جذابیت ظاهری ، برای مراجعین بیانگر نوع عملکرد شرکت بوده و علامت تجاری شرکت را براحتی در ذهن تداعی نماید.

 

معیارهای طراحی:

ساده بودن طرح در عین جذابیت.

مطابق با ماموریت وزمینه فعالیت شرکت باشد.

قابلیت اجرایی داشته باشد.

محل عبور و مرور پرسنل ، میهمانان و خودروهای شرکت مورد توجه قرار گیرد.

ساختمان نگهبانی و کنترل  ورود و خروج پرسنل و خودرو در طرح پیش بینی شود.

ساختمان نگهبانی میبایست مجهز به سالن انتظار، قسمت پاسخگویی به مراجعین و اتاق استراحت باشد.

اشراف دید نگهبان در دو زاویه از داخل ساختمان نگهبانی در نظر گرفته شود.

در طرح ترجیحا از نام و علامت تجاری شرکت الگوبرداری شده ولی الزام آور نیست.

اتصال سردر به دیواره فعلی مورد توجه قرار گیرد.

ورودی شرکت بایستی از خیابان فرعی (خیابان مرحوم مهندس عامریان) باشد.

نحوه نورپردازی در شب در نظر گرفته شود.

کلیه پیش بینی ها الزاما با رعایت مسائل اقتصادی و اجرایی ارائه گردد.

 

نحوه ارائه مدارک:
سایت پلان به مقیاس 100/1

پلان فضاهای بسته و نیمه باز به مقیاس100/1
نماهای مختلف به مقیاس 100/1
برش طولی و عرضی به مقیاس 100/1
تصاویر سه بعدی روز و شب
شرح طرح مایه و ایده های طرح و سازه
لوح فشرده حاوی کلیه مدارک خواسته شده

 

آیین نامه و شرایط اختصاصی

شرکت کلیه دانشجویان در این مسابقه آزاد است.

چنانچه دانشجویان علاقمند به طراحی به صورت گروهی می‌باشند فقط سرگروه‌ها برای ارائه طرح به رسمیت شناخته میشوند.

طرح ها و آثار ارائه شده مسترد نخواهد شد.

ارسال اثر توسط شرکت کنندگان به منزله قبول مقررات و مالکیت اثر است. در صورت اثبات عدم صحت این موضوع، شرکت کننده مورد نظر از مراحل مسابقه حذف خواهد شد.
به آثاری که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه مسابقه ارسال شود به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

کلیه طرحها توسط تیم داوری منتخب شرکت مورد بررسی قرار گرفته و طرح برگزیده معرفی میشود.

سایت پلان و محل طراحی سر درب ورودی شرکت توربوژنراتور شاهرود