اخبار
دستیابی تیم والیبال بانوان بسیجی شرکت توربوژنراتور شاهرود به مقام سوم در لیگ بسیجیان 1396/09/06

جهت ترویج و گسترش هر چه بیشتر ورزش در بین بسیجیان و به ویژه خواهران بسیجی، افزایش شور و نشاط و ارتقای سطح سلامت شرکت کنندگان مسابقات والیبال بانوان بسیجی برگزار شد و تیم بانوان بسیجی پایگاه الغدیر شرکت توربوژنراتور به مقام سوم دست یافت
http://rahpooyane-velayat.blogfa.com