شرکت توربوژنراتور شاهرود با توکل به خداوند متعال و تکیه بر تخصص و باور نیروهای مستعد

و بهره گیری از تجارب دو دهه فعالیت مستمر کارشناسان خود در زمینه طراحی ، ساخت و بازسازی

انواع ماشینهای الکتریکی فشارقوی و فشارضعیف نقش مهمی را در انجام پروژه های بزرگ کشور

به عهده داشته است.

لذا در راستای تامین نیازها و خواسته های کارفرمایان و با برخورداری از قابلیتهای منحصر به  فرد

 از جمله کاهش مدت زمان سفارش ساخت و بازسازی و همچنین کیفیت قابل رقابت محصولات با

نمونه های خارجی موفق شده است تاییدسازمانهای خصوصی و دولتی را با هدف تامین حداکثر کیفیت

اخذ کرده است .


شایان ذکر اینکه پروسه تعمیر و باز سازی الکتروموتور ها بنا به درخواست کارفرمایان در محل سایت

 کارفرما  و یا در محل کارخانه توربوژنراتور شاهرود انجام می پذیرد.


  

1396/07/09
ساخت قطعات صنایع قند و شکر
شرکت توربوژنراتور شاهرود ، در راستای تامین قطعات صنایع مختلف خط تولید ساخت قطعات صنایع قند و شکر را تکمیل نمود . ...
1396/05/08
انجام تعمیرات اساسی و بازسازی الکتروموتور سیمان نجف
شرکت توربوژنراتور شاهرود ، کار بازسازی الکتروموتور سیمان نجف را با موفقیت بع پایان رسانید . ...
1396/02/03
درخششی دیگر در صنعت برق کشور
شرکت توربوژنراتور شاهرود تعمیرات اساسی رتور- ژنراتور 156MW -GEرا در کارخانه مرکزی آغاز کرد . ...